www.102model.com

HOTLINE:0906238431 Zalo-Viber: 0901353734 DỊCH VỤ MASSAGE CHUYÊN NGHIỆP TẠI NHÀ - KHÁCH SẠN 24/7 SÀI GÒN - HÀ NỘi - ĐÀ NẴNG - VÀ CÁC TĨNH

(đang ở Hà Nội) MS:757 Cao 1m7 – nặng 60kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

 MS:756 Cao 1m75 – nặng 67kg – 23 tuổi – hàng to

MS:755 Cao 1m75 – nặng 61kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:754 Cao 1m67 – nặng 55kg – 28 tuổi – mátxa tốt

MS:753 Cao 1m83 – nặng 70kg – 25 tuổi – mátxa tốt

MS:752 Cao 1m73 – nặng 67kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:751 Cao 1m7 – nặng 63kg – 25 tuổi – hàng to

MS:750 Cao 1m73 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to – matxa tốt

MS:749 Cao 1m73 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

 MS:748 Cao 1m71 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to

(đang ở Đà Nẵng) MS:747 Cao 1m7 – nặng 65kg – 26 tuổi

MS:746 Cao 1m8 – nặng 70kg – 22 tuổi – lông lá

MS:745 Cao 1m78 – nặng 72kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:744 Cao 1m72 – nặng 62kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:743 Cao 1m71 – nặng 68 kg – 23 tuổi

(đang ở Hà Nội) MS:742 Cao 1m7 – nặng 60kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:741  Cao 1m7 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:740 Cao 1m7 – nặng 64kg – 20 tuổi – hàng to

MS:739 Cao 1m73 – nặng 67kg – 25 tuổi – Body đẹp

MS:738 Cao 1m82 – nặng 75kg – 26 tuổi – hàng to

MS:737 Cao 1m72 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng to

MS:736 Cao 1m75 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng cực khủng

MS:735 Cao 1m78 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to

MS:734 Cao 1m73 – nặng 71kg – 29 tuổi – hàng to

(đang ở Hà Nội) MS:733 Cao 1m75 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng to

(đang ở Hà Nội) MS:732 Cao 1m73 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to

(đang ở Hà Nội) MS:731 Cao 1m8 – nặng 70kg – 23 tuổi – hàng to

MS:730 Cao 1m72 – nặng 62kg – 23 tuổi – hàng 17cm

MS:729 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:728 Cao 1m71 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng 17cm – HLV gym

MS:727 Cao 1m7 – nặng 65kg – 30 tuổi – hàng to – top good – mátxa tốt (mátxa thái)

MS:726 Cao 1m78 – nặng 72kg – 25 tuổi – hàng to

MS:725 Cao 1m75 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng 16cm

MS:724 Cao 1m79 – nặng 75kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:723 Cao 1m80 – nặng 72kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:722 Cao 1m76 – nặng 71kg – 23 tuổi – hàng khủng

MS:721 Cao 1m78 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng khủng

MS:720 Cao 1m75 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:719 Cao 1m75 – nặng 67kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

 (đang ở hà Nội) MS:718 Cao 1m75 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng to bạodâm

MS:717 Cao 1m75 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:716 Cao 1m8 – nặng 73kg – 24 tuổi – hàng khủng

MS:715 Cao 1m81 – nặng 74kg – 25 tuổi – mátxa tốt

MS:714 Cao 1m7 – nặng 60kg – 24 tuổi – hàng to

MS:713 Cao 1m73 – nặng 62kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:712  Cao 1m76 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:711 Cao 1m75 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(Đang ở Hà Nội) MS:710 Cao 1m75 – nặng 65kg – 25 tuổi – mátxa tốt

MS:709 Cao 1m78 – nặng 73kg – 27 tuổi

MS:708 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – mátxa tốt

MS:707 Cao 1m71 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:706 Cao 1m7 – nặng 58kg – 20 tuổi – mátxa tốt

MS:705 Cao 1m78 – nặng 73kg – 26 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:704 Cao 1m72 – nặng 70kg – 30 tuổi

MS:703 Cao 1m72 – nặng 62kg – 22 tuổi – mátxa tốt

 MS:702 Cao 1m8 – nặng 73kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:701 Cao 1m8 – nặng 68kg – 21 tuổi – hàng to

MS:700 Cao 1m82 – nặng 76kg – 25 tuổi – hàng 18cm

MS:699 Cao 1m78 – nặng 67kg – 29 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

MS:698 Cao 1m83 – nặng 78kg – 29 tuổi – hàng to

MS:697 Cao 1m72 – nặng 66kg – 26 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:696 Cao 1m74 – nặng 67kg – 23 tuổi – hàng to

MS:695 Cao 1m8 – nặng 76kg – 27 tuổi – hàng to

MS:694 Cao 1m78 – nặng 71kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hải phòng) MS:693 Cao 1m7 – nặng 63kg – 21 tuổi – hàng to

(đang ở Hà nội) MS:692 Cao 1m73 – nặng 67kg – 24 tuổi – mátxa tốt – chuyên top

MS:691 Cao 1m78 – nặng 72kg – 25 tuổi – hàng to

MS:690 Cao 1m76 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

MS:688 Cao 1m7 – nặng 70kg – 28 tuổi – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:687 Cao 1m79 – nặng 79kg – 26 tuổi

MS:686 Cao 1m73 – nặng 69kg – 25 tuổi – HLV gym

MS:685 Cao 1m86 – nặng 80kg – 27 tuoi – hàng to – mátxa tốt

MS:684 Cao 1m75 – nặng 65kg – 25 tuổi – mátxa tốt

MS:683 Cao 1m73 – nặng 63kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:682 Cao 1m75 – nặng 67kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:681 Cao 1m72 – nặng 65kg – hàng to – mátxa tốt

MS:680 Cao 1m75 – nặng 66kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:679 Cao 1m7 – nặng 58kg – 25 tuổi – hàng to

MS:678 Cao 1m72 – nặng 65kg – hàng to – mátxa tốt

MS:677 Cao 1m72 – nặng 65kg – 20 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:676 Cao 1m8 – nặng 75kg – 24 tuổi – Hàng to

MS:675 Cao 1m81 – nặng 74kg – 25 tuổi – mátxa tốt

MS:674 Cao 1m71 – nặng 68kg – 26 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:673 Cao 1m74 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở hà Nội) MS:672 Cao 1m77 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng 17cm

MS:671 Cao 1m75 – nặng 65kg – 20 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:670 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:669 Cao 1m8 – nặng 72kg – 26 tuổi – mátxa tốt

MS:668 Cao 1m74 – nặng 73kg – 24 tuổi – hàng 18cm

MS:667 Cao 1m75 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to

MS:666 Cao 1m7 – nặng 60kg – 23 tuổi – mátxa tốt

MS:665 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – mátxa tốt

MS:664 Cao 1m73 – nặng 68kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:663 Cao 1m75 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:662 Cao 1m73 – nặng 69kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở đà nẵng) MS:661 Cao 1m74 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:660 Cao 1m74 – nặng 62kg – 23 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:659  Cao 1m72 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:658 Cao 1m8 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng to

MS:657 Cao 1m78 – nặng 70kg – 23 tuổi – hàng 17cm

(đang ở Hà nội) MS:656 Cao 1m73 – nặng 65kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:655 Cao 1m82 – nặng 74kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt (mátxa thái)

MS:654 Cao 1m78 – nặng 73kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:653 Cao 1m73 – nặng 62kg – 22 tuổi – mátxa tốt

MS:652 Cao 1m74 – nặng 65kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:651 Cao 1m8  – nặng 68kg  – 24 tuổi

MS:650 Cao 1m77 – nặng 67kg – 23 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:649 Cao 1m73 – nặng 62kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:648 Cao 1m73 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng 17cm – mátxatốt

MS:647 Cao 1m7 – nặng 56kg – 25 tuổi – hàng to – mình dây

MS:646 Cao 1m78 – nặng 74kg – 27 tuổi – hàng to

MS:645 Cao 1m77 – nặng 67kg – 20 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:644 Cao 1m75 – nặng 65kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:643 Cao 1m75 – nặng 69kg – 27 tuổi – mátxa tốt

MS:642 Cao 1m75 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:641 Cao 1m75 – nặng 68kg – 24 tuổi – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:640 Cao 1m78 – nặng 65kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:639 Cao 1m69 – nặng 60kg – 20 tuổi – hàng khủng

(đang ở Đà Nẵng)  MS:638 Cao 1m72 – nặng 64kg – 24 tuổi – hàng khủng

 MS:637 Cao 1m74 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng to

(đang ở Hà nội) MS:636 Cao 1m73 – nặng 67kg – 24 tuổi – mátxa tốt

MS:635 Cao 1m72 – nặng 67kg – 24 tuổi – mátxa tốt

(đang ở cần thơ) MS:634 Cao 1m7 – nặng 62kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:633 Cao 1m73 – nặng 63kg – 22 tuổi – mátxa tốt

MS:632 Cao 1m73 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng 17cm

(Đang ở Nha Trang) MS:631 Cao 1m7 – nặng 62 kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:630 Cao 1m8 – nặng 72kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:629 Cao 1m78 – nặng 73kg – 26 tuổi – hàng to

MS:628 Cao 1m7 – nặng 65kg – 26 tuổi – mátxa tốt

MS:627 Cao 1m7 – nặng 58kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:626 Cao 1m72 – nặng 68kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:625 Cao 1m71 – nặng 62kg – 25 tuổi – hàng to

MS:624 Cao 1m71 – nặng 62kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:622 Cao 1m71 – nặng 61kg – 20 tuổi – mátxa tốt

MS:621 Cao 1m73 – nặng 69kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:620 Cao 1m77 – nặng 73kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:619 Cao 1m75 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:618 Cao 1m79 – nặng 73kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:617 Cao 1m86 – nặng 80kg – 28 tuổi – người mẫu

MS:616 Cao 1m73 – nặng 67kg – 23 tuổi – mátxa tốt

MS:615 Cao 1m78 – nặng 76kg – 26 tuổi – hàng khủng

MS:614 Cao 1m68 – nặng 60kg – 24 tuổi – mátxa tốt

MS:613 Cao 1m76 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(Đang ở Đà Nẵng) MS:612 Cao 1m8 – nặng 69kg – 24 tuổi

MS:611 Cao 1m73 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:610 Cao 1m76 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:609 Cao 1m78 – nặng 71kg  – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:608 Cao 1m72 – nặng 66kg – 26 tuổi – mátxa tốt ( mss thái )

MS:607 Cao 1m7 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:606 Cao 1m73 – nặng 63kg – 22 tuổi – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:605 Cao 1m82 – nặng 72kg – 25 tuổi – nhiệt tình

MS:604 Cao 1m74 – nặng 62kg – 27 tuổi – hàng to

(Đang ở Hà Nội) MS:603 Cao 1m75 – nặng 64kg – 21 tuổi – hàng to

(đang ở biên hoà)  MS:602 Cao 1m76 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to

MS:601 Cao 1m74 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to – lai tây

 MS:600 Cao 1m75 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt (mẫu ảnh)

MS:599 Cao 1m73 – nặng 63kg – 24 tuổi – hàng 16cm – mátxa tốt

MS:598 Cao 1m79 – nặng 73kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:597 Cao 1m72 – nặng 65kg – 29 tuổi – hàng 17cm

MS:596 Cao 1m75 – nặng 65kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(Đang ở Hà Nội) MS:595 Cao 1m74 – nặng 64kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:594 Cao 1m78 – nặng 72kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:593 Cao 1m73 – nặng 67kg – 24tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

MS:592 Cao 1m74 – nặng 62kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:591 Cao 1m75 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:590 Cao 1m75 – nặng 67kg – 25 tuổi – hành to – mátxa tốt

MS:589 Cao 1m8 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to

MS:588 Cao 1m78 – nặng 74kg – 26 tuổi – hàng Khủng

MS:587 Cao 1m78 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:585 Cao 1m76 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt (mátxa thái

(đang ở Hà Nội) MS:584 Cao 1m73 – nặng 64kg – 26 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

MS:583 Cao 1m78 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to

MS:582 Cao 1m74 – nặng 69kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:581 Cao 1m75 – nặng 77kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:578 Cao 1m73 – nặng 63kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:577 Cao 1m78 – nặng 65kg – 23 tuổi – hàng 16cm

MS:576 Cao 1m72 – nặng 63kg – 25 tuổi – hàng to

MS:575 Cao 1m86 – nặng 80kg – 28 tuổi – người mẫu

MS:574 Cao 1m75 – nặng 74kg – 22 tuổi – hàng khủng

(Đang Ở Hà nội) MS:572 Cao 1m78 – nặng 71kg – 23 tuổi – hàng to

MS:570 Cao 1m8 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng to

MS:569 Cao 1m71 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to

MS:568 Cao 1m73 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:566 Cao 1m8 – nặng 72kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(Đang ở Hà Nội) MS:565 Cao 1m75 – nặng 64kg – 21 tuổi – hàng to

MS:564 Cao 1m82 – nặng 75kg – 26 tuổi – hàng 17cm

MS:563 Cao 1m73 – nặng 64 kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:562 Cao 1m73 – nặng 64kg – 26 tuổi – mátxa tốt

MS:561 Cao 1m78 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:560 Cao 1m8 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:559 Cao 1m75 – nặng 73kg – 24 tuổi – hàng 18cm

MS:558 Cao 1m82 – nặng 68kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:557 Cao 1m75 – nặng 65kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:556 Cao 1m78 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng Khủng – top good

(Đang ở Hà Nội) MS:555 Cao 1m69 – nặng 60kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:553 Cao 1m75 – nặng 63kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:552 Cao 1m72 – nặng 68kg – 27 tuổi – hàng To – mátxa tốt

MS:551 Cao 1m71 – nặng 69kg – 29 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:550 Cao 1m75 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to

MS:549 Cao 1m72 – nặng 69kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:548 Cao 1m78 – nặng 73kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:547 Cao 1m75 – nặng 65kg – 26 tuổi – mátxa tốt

MS:544 Cao 1m72 – nặng 63kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:543 Cao 1m76 – nặng 68kg – 26 tuổi

MS:542 Cao 1m86 – nặng 81kg – 27 tuoi – hàng to – mátxa tốt

MS:541 Cao 1m86 – nặng 84kg – 32 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:540 Cao 1m75 – nặng 64kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:539 Cao 1m8 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng cực khủng

MS:538 Cao 1m72 – nặng 68kg – 24 tuổi – mátxa tốt

MS:537 Cao 1m74 – nặng 69kg – 28 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:535 Cao 1m73 – nặng 70kg – 32 tuổi

MS:534 Cao 1m72 – nặng 68kg – 30 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:533 Cao 1m75 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to

(Đang ở Hà Nội) MS:532 Cao 1m74 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to

MS:531 Cao 1m74 – nặng 66kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:530 Cao 1m71 – nặng 60kg – 25 tuổi

MS:528 Cao 1m74 – nặng 66kg – 20 tuổi – hàng to

 MS:527 Cao 1m73 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:526 Cao 1m75 – nặng 65kg – 29 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:525 Cao 1m82 – nặng 72kg – 25 tuổi

MS:523 Cao 1m83 – nặng 82kg – 26 tuổi – Hàng to

(đang ở Hà nội)  MS:522 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:521 Cao 1m76 – năng 68kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:519 Cao 1m78 – nặng 68kg – 22 tuổi – Hàng to

(đang ở Hà nội)  MS:516 Cao 1m76 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

MS:514 Cao 1m8 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng 18cm

MS:513 Cao 1m78 – nặng 69kg – 30 tuổi – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:511 Cao 1m74 – nặng 65kg – 22 tuổi – hàng to

MS:510 Cao 1m73 – nặng 64kg – 26 tuổi – hàng 17cm

MS:509 Cao 1m75 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to

(đang ở Hà Nội) MS:508 Cao 1m76 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(Đang ở Hà Nội) MS:507 Cao 1m73 – nặng 65kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:506 Cao 1m71 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng 17cm

MS:505 Cao 1m8 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng 17cm

MS:502 Cao 1m7 – nặng 63kg – 21 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

 (đang ở Hà Nội) MS:500 Cao 1m7 – nặng 60kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:497 Cao 1m72 – nặng 68kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:496 Cao 1m72 – nặng 65kg – hàng to – mátxa tốt

MS:495 Cao 1m74 – nặng 63kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:494 Cao 1m72 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:493 Cao 1m76 – nặng 66kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:492 Cao 1m76 – nặng 68kg – 27 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:490 Cao 1m74 – nặng 66kg – 26 tuổi – mátxa tốt

MS:486 Cao 1m77 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:484 Cao 1m75 – nặng 73kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:482 Cao 1m72 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:481 Cao 1m78 – nặng 71kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:479 Cao 1m8 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng 17cm  

MS:478 Cao 1m74 – nặng 68kg – 26 tuổi  – mátxa tốt

MS:475 Cao 1m78 – nặng 76kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:474 Cao 1m83 – nặng 71kg – 23 tuổi – mình dây – hàng to

MS:472 Cao 1m73 – nặng 65kg – 25 tuổi – Body đẹp

MS:470 Cao 1m8 – nặng 75kg – 24 tuổi – Hàng to

MS:465 Cao 1m78 – nặng 69kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hà nội)  MS:459 Cao 1m75 – nặng 67kg – 20 tuổi – hàng khủng

(đang ở Hà Nội) MS:458 Cao 1m74 – nặng 64kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:456 Cao 1m72 – nặng 65kg – 24 tuổi – mátxa tốt  (mss thái)

MS:455 Cao 1m71 – nặng 60kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:454 Cao 1m8 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:451 Cao 1m72 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:450 Cao 1m75 – nặng 65kg – 21 tuổi – mátxa tốt

MS:449 Cao 1m73 – 65kg – 22tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:448 Cao 1m8 – nặng 72kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:447 Cao 1m7 – nặng 65kg – 27 tuổi – mátxa tốt – hàng khủng

MS:442 Cao 1m73 – nặng 66kg – 22 tuổi – mátxa tốt

MS:439 Cao 1m68 – nặng 64kg – 28 tuổi – mátxa tốt – top good

MS:438 Cao 1m7 – nặng 61kg – 24 tuổi – mátxa tốt

MS:437 Cao 1m75 – nặng 65kg  – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:436 Cao 1m73 – nặng 66kg – 25 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:435 Cao 1m73 – nặng 69kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:434 Cao 1m77 nặng 65kg – 21 tuổi – hàng 17cm

MS:433 Cao 1m75 – nặng 65kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:432 Cao 1m73 – nặng 63kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:429 Cao 1m7 – nặng 60kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:427 Cao 1m7 – nặng 65kg – 26 tuổi – mátxa tốt

MS:426 Cao 1m8 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:424 Cao 1m73 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

(đang ở Hà nội) MS:420 Cao 1m75 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng to – bạodâm

MS:419 Cao 1m75 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:414 Cao 1m8 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

(đang ở hà Nội) MS:412 Cao 1m76 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:411 Cao 1m72 – nặng 64kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:410 Cao 1m72 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to

(đang ở Hà nội)  MS:408 Cao 1m74 – nặng 65kg – 25?tuổi – hàng to

MS:406 Cao 1m73 – nặng 67kg – 20 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:404 Cao 1m80 – nặng 72kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:403 Cao 1m73 – nặng 57kg – 22 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:402 Cao 1m72 – nặng 65kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hà nội)  MS:399 Cao 1m75 – nặng 65kg – 26 tuổi – mátxa tốt

MS:398 Cao 1m7 – nặng 65kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:397 Cao 1m71 – nặng 66kg – 26 tuổi – hàng to

MS:396 Cao 1m74 – nặng 66kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:393 Cao 1m73 – nặng 66kg – 26 tuổi – mátxa tốt

MS:392 Cao 1m72 – nặng 63kg – 25 tuổi – mátxa tốt

MS:391 Cao 1m68 – nặng 55kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:387 Cao 1m75 – nặng 68kg – 24tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

MS:381 Cao 1m73 – nặng 64kg – 25 tuổi – mátxa tốt (matxa thái)

MS:380 Cao 1m75 – nặng 66kg – 21 tuổi – hàng to

(Đang ở Hà Nội) MS:371 Cao 1m69 – nặng 60kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở phú quốc) MS:367 Cao 1m75 – nặng 65kg – 21 tuổi – mátxa tốt

MS:366 Cao 1m8 – nặng 73kg – 25 tuổi – hàng to

MS:364 Cao 1m71 – nặng 65kg – 27 tuổi – mátxa tốt

(Đang ở Hà nội)  MS:359 Cao 1m76 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng to

(đang ở Hà Nội)  MS:353 Cao 1m73 – nặng 68kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hà nội)  MS:351 Cao 1m73 – nặng 66kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:350 Cao 1m73 – nặng 64kg – 25tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:344 Cao 1m78 – nặng 75kg – 28 tuổi – hàng to

 MS:341 Cao 1m7 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:340 Cao 1m73 – nặng 69kg – 28 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

(đang ở Hà nội)  MS:339 Cao 1m72 – nặng 64kg – 22 tuổi – hàng 20cm

MS:337 Cao 1m72 – nặng 65kg – 25 tuổi – mátxa tốt

MS:335 Cao 1m76 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt (mátxa thái)

MS:334 Cao 1m74 – nặng 64kg – 23 tuổi – t&b ok

MS:331 Cao 1m69 – nặng 60kg – 20 tuổi – hàng cực khủng

MS:327 Cao 1m71 – nặng 66kg – 26 tuổi – hàng to

MS:326 Cao 1m7 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:323 Cao 1m68 – nặng 55kg – 20 tuổi – hàng khủng

MS:320 Cao 1m78 – nặng 69kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:319 Cao 1m8 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng To

MS:318 Cao 1m73 – nặng 70kg – 30 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:316 Cao 1m77 – nặng 67kg – 23 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:314 Cao 1m71 – nặng 62kg – 23 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:311 Cao 1m72 – nặng 66kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:310 Cao 1m73 – nặng 69kg – 28 tuổi – hàng khủng – (top bạo dâm

MS:309 Cao 1m78 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng Khủng – top good

MS:307 Cao 1m75 – nặng 66kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:305 Cao 1m78 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng 18cm – top good

MS:303 Cao 1m75 – nặng 70kg – 26tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

MS:301 Cao 1m69 – nặng 62kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:297 Cao 1m79 – nặng 70kg – 31 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:294 Cao 1m73 – nặng 59kg – 20 tuổi – mátxa tốt – hàng khủng 22cm

MS:293 Cao 1m72 – nặng 64kg – 26 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:288 Cao 1m73 – nặng 57kg – 21 tuổi – hàng 17cm

(Đang ở Hà Nội) MS:284 Cao 1m75 – nặng 65kg – 24 tuổi – mátxa tốt

MS:282 Cao 1m83 – nặng 77kg  – 29 tuổi – hàng To – mátxa tốt

MS:275 Cao 1m7 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt (mátxa thái)

MS:273 Cao 1m75 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(Đang ở Cần thơ) MS:270 Cao 1m8 – nặng 75kg – 30 tuổi – hàng to – mátxa Tốt

MS:269 Cao 1m7 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Đà Nẵng) MS:263  Cao 1m76 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:260 Cao 1m73 – nặng 69kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:256 Cao 1m7 – nặng 63kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:253 Cao 1m8 – nặng 73kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:251 Cao 1m7 – nặng 65kg – 25 tuổi – mát xa tốt – hàng to

MS:250 Cao 1m73 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng 18cm – matxa tốt

MS:249 Cao 1m74 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to

MS:248 Cao 1m73 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng 18cm

MS:246 Cao 1m76 – nặng 70kg  – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:242 Cao 1m78 – nặng 70kg – 28 tuoi – hàng khủng 20cm

 (đang ở Đà nẵng) MS:241 Cao 1m76 – nặng 66kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:240 Cao 1m77 – nặng 66kg – 23 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:239 Cao 1m72 – nặng 62kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:238 Cao 1m83 – nặng 71kg – 23 tuổi – mình dây – hàng to

MS:237 Cao 1m74 – nặng 66kg – 23 tuổi – mátxa tốt(mátxa thái)

MS:232 Cao 1m72 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hà nội)  MS:230 Cao 1m75 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:229 Cao 1m69 – nặng 62kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:223 Cao 1m76 – nặng 69kg – 28 tuổi – hàng to

MS:219 Cao 1m76 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt ( mátxa thái )

MS:218 Cao 1m73 – nặng 64kg – 24 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

MS:217 Cao 1m82 – nặng 74kg – 26 tuổi – hàng to

MS:216 Cao 1m72 – nặng 64kg – 27 tuổi – mátxa tốt

MS:213 Cao 1m78 – nặng 65kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:211 Cao 1m75 – nặng 71kg – 28 tuổi

MS:208 Cao 1m72 – nặng 64kg – 24 tuổi – mátxa tốt

MS:206 Cao 1m75 – nặng 64kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:203 Cao 1m78 – nặng 74kg – 26 tuổi – hàng Khủng

MS:202 Cao 1m8 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:201 Cao 1m8 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng cực khủng

MS:200 Cao 1m71 – nặng 62kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở Hà Nội) MS:193 Cao 1m8 – nặng 73kg – 23 tuổi – hàng to

MS:178 Cao 1m74 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:172 Cao 1m78 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

 MS:171 Cao 1m7 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:170 Cao 1m75 – nặng 73kg – hàng 18cm – HLV gym

MS:168 Cao 1m75 – nặng 65kg – 22 tuổi – mátxa tốt

MS:167 Cao 1m77 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:166 Cao 1m78 – nặng 72kg – 28 tuổi – hàng 18cm

MS:165 Cao 1m77 – nặng 68kg – 27 tuổi – hàng khủng  – mátxa tốt

MS:163 Cao 1m82 – nặng 75kg – 26 tuổi – hàng 17cm

MS:162 Cao 1m73 – nặng 66kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:161 Cao 1m75 – nặng 70kg – 29 tuổi – hàng khủng

(Đang ở Hà Nội) MS:160 Cao 1m75 – nặng 65kg – 24 tuổi – mátxa tốt

MS:159 Cao 1m73 – nặng 65kg – 27 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:157 Cao 1m73 – nặng 64kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

 (đang ở Đà lạt) MS:156 Cao 1m74 – nặng 69kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:153 Cao 1m7 – nặng 66kg – 27 Tuoi – hàng to – mátxa tốt

MS:150 Cao 1m69 – nặng 62kg – 24 tuổi – mátxa tốt

MS:146 Cao 1m74 – nặng 62kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

  MS:130 Cao 1m8 – nặng 72kg – 26 tuổi – mátxa tốt

 MS:128 Cao 1m75 – nặng 68kg – 27 tuổi – hàng to

MS:127 Cao 1m69 – nặng 60kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:124 Cao 1m73 – nặng 68kg – 27 tuổi – hàng khủng – bạo dâm

MS:121 Cao 1m72 – nặng 68kg – 26 tuổi

MS:120 Cao 1m72 – nặng 64kg – 21 tuổi – hàng 16cm

MS:112 Cao 1m77 – nặng 73kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:108 Cao 1m73 – nặng 68kg – 27 tuổi – mátxa tốt – hàng to

MS:079 Cao 1m77 – nặng 66kg – 25 tuổi – mátxa tốt – hàng to 

MS:074 Cao 1m7 – nặng 68kg  – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt 

MS:068 Cao 1m76 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:064 Cao 1m78 – nặng 68kg – 26tuỗi – hàng khủng – mátxa tốt

MS:063 Cao 1m74 – nặng 71kg – 28 tuổi

MS:062 Cao 1m75 nặng 66kg – 27 tuổi

MS:057 Cao 1m86 – nặng 80kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:056 Cao 1m72 – nặng 64kg – 23tuổi – mátxa tốt

MS:053 Cao 1m75 – nặng 66kg – 24 tuổi – mátxa tốt

(đang ở Hà nội) MS:051 Cao 1m75 – nặng 65kg – 26 tuổi – mátxa tốt  

(đang ở Hà nội) MS:045 Cao 1m75 – nặng 67kg – 27 tuổi – mátxa tốt  

MS:043 Cao 1m75 – nặng 65kg – 27tuổi – mátxa tốt

MS:032 Cao 1m8 – nặng 74kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:031 Cao 1m69 – nặng 63kg – 24 tuổi – mátxa tốt – hàng khủng

MS:029 Cao 1m7 – nặng 65kg – 27 tuoi – mátxa tốt – hàng 19cm

MS:023 Cao 1m79 – nặng 69kg – 25 tuổi – mátxa tốt

MS:021 Cao 1m7 – nặng 65kg – 26 tuổi – mátxa tốt

MS:015 Cao 1m72 – nặng 68kg – 24 tuổi – mátxa tốt

MS:014 Cao 1m71 – nặng 65kg – 28 tuổi – mátxa tốt – hàng khủng

MS:013 Cao 1m7 – nặng 65kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa thái  

MS:011 Cao 1m77 – nặng 70kg – 28 tuổi – Hàng to – mátxa tốt

MS:010 Cao 1m77 – nặng 67kg – 27 tuổi – mátxa tốt

MS:007 Cao 1m80 – nặng 72kg – 27 tuổi – mátxa tốt

MS:006 Cao 1m77 – nặng 65kg – 26 tuổi

MS:004 Cao 1m74 – nặng 69kg – 23tuổi – mátxa tốt – hàng to

MS:003 Cao 1m81 – nặng 72kg – 27 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

MS:002 Cao 1m76 – nặng 69kg – 27 tuổi – hàng to

MS:001 Cao 1m76 – nặng 67kg – 27 tuổi -mátxa tốt – hàng khủng

© 2017 www.102model.com. Theme by.