www.102model.com

DỊCH VỤ MASSAGE CHUYÊN NGHIỆP TẠI NHÀ - KHÁCH SẠN 24/7 SÀI GÒN - HÀ NỘi - ĐÀ NẴNG - VÀ CÁC TĨNH - HOTLINE:0906238431 (Zalo-Viber-Wechat-Whatsapp)

MS:1450 boy men Cao 1m76 – nặng 72kg – sn 96 – khoai to

MS:1449 New boy sn 99 – Cao 1m72 – nặng 60kg – khoai to – massage tốt

MS:1448 boy lông rậm Cao 1m76 – nặng 70kg – sn 95 – hàng to – biết massage

MS:1447 Cao 1m7 – nặng 60kg – sn 93 – khoai 17cm đẹp – biết massage – chiều khách

MS:1446 Trai gọi Cao 1m7 – nặng 58kg – sn 94 – khoai to – massage giỏi

MS:1445 Trai bao new Cao 1m69 – nặng 60kg – Sn 95 – khoai 17cm

MS:1444 Cao 1m71 – nặng 57kg – sn 93 – body slim fit – vers bot

MS:1443 Cao 1m76 – nặng 64kg – sn 95 – hàng 18cm

MS:1442 Cao 1m76 – nặng 62kg – sn 97 – hàng to – massage tốt

MS:1441 new boy Cao 1m72 – nặng 64kg – sn 92 – hàng 17cm – biết massage

MS:1440 Call Boy manly Cao 1m87 – nặng 77kg – body slim fit

MS:1439 trai hà nội Cao 1m74 – nặng 76kg – sn 92 – hàng to

MS:1438 Teen boy sn 99 – Cao 1m75 – nặng 65kg – massage tốt

MS:1437 Call boy slim Cao 1m7 – nặng 59kg – sn 94 – hàng 17cm – mátxa thái bải bản

MS:1436 Trai bắc sn 98 – Cao 1m72 – nặng 66kg – straight

MS:1435 New boy Cao 1m73 – nặng 71kg – sn 93 – khoai to – biết masage – vui vẻ…

MS:1434 trai new Cao 1m72 – nặng 62kg – sn 95 – hàng 17cm – biết massage

MS:1433 call boy hàng khủng Cao 1m76 – nặng 71kg – 24 tuổi – gym cơ khô rõ nét

MS:1432 Call boy Cao 1m7 – nặng 62kg – hàng to – massage tốt

MS:1431 Trai miền tây Cao 1m78 – nặng 65kg – chuyên top – biết massage – khoai to dài 19cm

MS:1430 Cao 1m82 – nặng 80kg – sn 95 – hàng 16cm – biết massage

MS:1429 Mẫu ảnh Cao 1m81 – nặng 73kg – sn 99

MS:1428 Cao 1m75 – nặng 68kg – sn 96 – hàng 17cm

MS:1427 trai mình dây Cao 1m69 – nặng 58kg – sn 99 – hàng to

MS:1426 New boy Cao 1m73 – nặng 64kg – hàng 17cm – sn 98 – massage tốt

MS:1425 Teen boy mình dây – Cao 1m76 – nặng 62kg – sn 98 – hàng to

MS:1424 Cao 1m71 – nặng 65kg – sn 91 – hàng to – biết massage

MS:1423 Cao 1m88 – nặng 80kg – sn 91 – hàng to dài

MS:1422 Trai bắc Cao 1m71 – nặng 26kg – sn 94 – hang 18cm

MS:1421 Trai slim Cao 1m72 – nặng 62kg – sn 97 – hàng 16cm – biết massage

MS:1420 Cao 1m69 – nặng 64kg – sn 94 – massage tốt – hàng to

MS:1419 Cao 1m72 – nặng 64kg – khoai to – sn 96 – massage tốt

MS:1418 Cao 1m75 – nặng 72kg – sn 95 – hàng 17cm – mông to new

MS:1417 Cao 1m78 – nặng 75kg – men hàng đại bác

MS:1416 Cao 1m73 – nặng 69kg – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:1415 Body gym trắng trẽo – Cao 1m73 – nặng 68kg – sn 93 – hàng to

MS:1414 Cao 1m75 – nặng 65kg – sn 99 – mình dây

MS:1413 Cao 1m74 – nặng 71kg – sinh viên sn 96 – hàng 17cm – massage tốt

MS:1412 sinh viên Cao 1m72 – nặng 55kg – sn 99 – hàng to

MS:1411 new boy Cao 1m75 – nặng 70kg – sn 98 – hàng 17cm

MS:1410 Cao 1m75 – nặng 65kg – sn 97 – biết massage

MS:1409 Cao 1m76 – nặng 65kg – 23 tuổi – hàng to

MS:1408 Trai miền tây sn 99 – Cao 1m72 – nặng 60kg – hàng to

MS:1407 Cao 1m75 – nặng 68kg – hàng to – mátxa giỏi

MS:1406 Cao 1m7 – nặng 56kg – sn 94 – massage tốt

MS:1405 Cao 1m72 – nặng 67kg – sn 94 – hàng to – massage tốt

MS:1404 Cao 1m71 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to – dâm nhiệt tình

MS:1403 Cao 1m72 – nặng 64kg – 23 tuổi – hàng to

MS:1402 Cao 1m71 – nặng 63kg – sn 95 – mátxa tốt –

MS:1401 Cao 1m82 – nặng 70kg – sn 97 – hàng 17cm

MS:1400 Cao 1m74 – nặng 62kg – sn 94 – hàng 16cm ‭

MS:1399 gymner 6 múi Cao 1m72 – nặng 65kg – sn 96 – hàng to – mátxa tốt

MS:1398 teen boy Cao 1m7 – nặng 68kg – hàng 17cm – sn 99

MS:1397 Cao 1m72 – nặng 65kg – sn 95 – hàng 18cm

MS:1396 Cao 1m75 – nặng 68kg – sn 2001 – hàng to – mátxa tốt

MS:1395 Cao 1m72 – nặng 63kg – trai thẳng mình dây sn 2001 – hàng đại

MS:1394 Cao 1m75 – nặng 62kg – sn 97 – hàng 17cm

MS:1393 Cao 1m74 – nặng 58kg – sn 98 – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:1392 Cao 1m8 – nặng 65kg – hàng to – sn 2001 – hàng to

MS:1391 Cao 1m73 – nặng 71kg – sn 96 – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1390 Cao 1m8 – nặng 72kg – sn 94 – hàng to

MS:1389 Cao 1m73 – nặng 66kg – sn 95 – hàng to đẹp – mátxa tốt

MS:1388 Cao 1m8 – nặng 77kg – trai thẳng – body vip

MS:1387 Cao 1m77 – nặng 67kg – sn 97 – hàng to

MS:1386 Cao 1m72 – nặng – 70kg – sn 91 – hàng 16cm

MS:1385 Cao 1m78 – nặng 73kg – hàng khủng – mátxa tốt

MS:1384 Cao 1m8 – nặng 78kg – mátxa tốt – vui vẻ nhiệt tình

MS:1383 call boy Cao 1m72 – nặng 70kg – hàng khủng dâm – biết massage

MS:1382 Cao 1m77 – nặng 70kg – hàng to – mátxa tốt

MS:1381 Cao 1m77 – nặng 69kg – sn 92 – mátxa tốt

MS:1380 Cao 1m76 – nặng 72kg – sn 95 – hàng to

MS:1379 Cao 1m8 – nặng 74kg – sn 93 – hàng to – mátxa tốt

MS:1378 Cao 1m73 – nặng 65kg – sn 97 – hàng 16cm – dâm nhiệt tình

MS:1377 Cao 1m82 – nặng 75kg – mátxa tốt

MS:1376 Cao 1m7 – nặng 62kg – sn 92 – hàng to – mátxa tốt

MS:1375 Cao 1m75 – nặng 66kg – sn 97 – hàng to

MS:1374 Cao 1m69 – nặng 52kg – sn 2000 – hang 17cm – biết mátxa

MS:1373 Cao 1m77 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1372 Cao 1m73 – nặng 64kg – sn 95 – mátxa tốt

MS:1371 Cao 1m75 – nặng 67kg – hàng to – top

MS:1370 Cao 1m72 – nặng 63kg – sn 96 – hàng to – mátxa tốt

MS:1369 Cao 1m73 – nặng 65kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1368 Cao 1m71 – nặng 62kg – hàng to – mátxa tốt

MS:1367 Cao 1m73 – nặng 68kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1366 Cao 1m75 – nặng 68kg – sn 90 – hàng 17 cm – mátxa chuyên nghiệp tháiland china (bi…

MS:1365 Cao 1m74 – nặng 71kg – sn 93 – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1364 Cao 1m84 – nặng 78kg – sn 99 – hàng 17cm – teen slim

MS:1363 New boy sn 99 – massage tốt – Cao 1m68 – hàng 16cm

MS:1362 Cao 1m73 – nặng 65kg – sn 99 – hàng to – mátxa tốt

MS:1361 Cao 1m78 – nặng 76kg – sn 96 – khoai to

MS:1360 Cao 1m7 – nặng 57kg – sn 96 – hotboy – hàng to

MS:1359 Cao 1m8 – nặng 68kg – 22 tuổi – hàng to

MS:1358 Cao 1m72 – nặng 63kg – sn 97 – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1357 Cao 1m75 – nặng 68kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:1356 Cao 1m78 – nặn 75kg – hàng 19cm – men chững chạc – mátxa tốt

MS:1355 Cao 1m71 – nặng 62kg – 25 tuổi – hàng to – nhiệt tình

MS:1354 Cao 1m72 – nặng 69kg – boy chững chạc – hàng to – mátxa tốt

MS:1353 Trai thẳng mới vào nghề – Cao 1m75 – nặng 69kg – sn 97 – hàng to

MS:1352 Cao 1m74 – nặng 68kg – sn 94 – trai thẳng chuyên top

MS:1351 Trai thẳng sn 98 – Cao 1m82 – nặng 80kg – hàng to

(đang ở đà nẵng) MS:1350 Cao 1m72 – nặng 59kg – teen mình dây 23 tuổi – hàng to –…

(đang ở hà nội) MS:1349 Cao 1m73 – nặng 60kg – trai thẲng – 24 tuoi – body slim fit

MS:1348 Cao 1m73 – nặng 70kg – 27 tuổi – mátxa tốt – top bot ok

MS:1347 Cao 1m74 – nặng 68kg – sn 91 – hàng to – mátxa giỏi

MS:1346 Cao 1m73 – nặng 63kg – 24 tuổi – teen boy – slim fit – Mátxa tốt

MS:1345 Boy teen 18 tuổi – Cao 1m65 – nặng 58kg – hàng to – mátxa tốt

MS:1344 1m73 – 66kg – Trai Bắc lông lá – khoai to, top dâm

MS:1343 Cao 1m76 – nặng 70kg – 20 tuổi – hàng 17cm

MS:1342 Cao 1m69 – nặng 60kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1341 Cao 1m73 – nặng 63 – sn 95 – hàng 17cm – trai bắc slim fit

MS:1340 Cao 1m73 – nặng 66kg – 25 tuổi

MS:1339 Call boy Cao 1m83 – nặng 75kg – khoai 18cm – massage good

MS:1338 Cao 1m78 – nặng 70kg – 22 tuổi

MS:1337 Cao 1m72 – nặng 63kg – hàng to – mátxa tốt

MS:1336 Cao 1m77 – nặng 64kg – 23 tuổi – hàng to

MS:1335 Cao 1m75 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1334 Cao 1m74 – nặng 63kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1333 Cao 1m71 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1332 Cao 1m75 – nặng 63kg – 26 tuổi – top bot ok

MS:1331 Cao 1m73 – nặng 70kg – 26 tuổi – mátxa tốt

MS:1330 Cao 1m76 – nặng 73kg – 23 tuổi – mátxa tốt

MS:1329 Cao 1m7 – nặng 62kg – 21 tuổi – hàng to

MS:1328 Cao 1m73 – nặng 67kg – 23 tuổi – hàng 17cm

MS:1327 Cao 1m63 – nặng 50kg – 25 tuổi – mátxa thái

MS:1326 Cao 1m72 – nặng 68kg – sn 94 – hàng 17cm

MS:1325 Cao 1m74 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:1324 Cao 1m73 – nặng 63kg – sn 99 – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1323 Cao 1m73 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1322 Cao 1m73 – nặng 66kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1321 Cao 1m73 – nặng 68kg – 27 tuổi – hàng to

MS:1320 Cao 1m75 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to

MS:1319 Cao 1m74 – nặng 68kg – 20 tuổi – hàng 17cm

MS:1318 Cao 1m2 – nặng 62kg – hàng to – mátxa tốt

MS:1317 Cao 1m76 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1316 Cao 1m76 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1315 Cao 1m72 – nặng 65kg – hàng to – mátxa tốt

MS:1314 Cao 1m75 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1313 Cao 1m73 – nặng 62kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1312 Cao 1m76 – nặng 67kg – 28 tuổi – hàng khủng – mátxa thái

MS:1311 Cao 1m78 – nặng 73kg – 25 tuổi – hàng 17cm

MS:1310 Cao 1m71 – nặng 64kg – sn 1997 – mátxa tốt

MS:1309 Cao 1m8 – nặng 73kg – 24 tuổi – hàng to

MS:1308 Cao 1m8 – nặng 65kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1307 Cao 1m75 – nặng 66kg – 23 tuổi – hàng to – mát a tốt

MS:1306 1m73 – nặng 74kg – 25 tuổi – nhiệt tình

(đang ở hà nội) MS:1305 Cao 1m73 – nặng 64kg – sn 95 – hàng to – mátxa tốt

MS:1304 Cao 1m72 – nặng 66kg – mátxa tốt

(đang ở cần thơ) MS:1303 Cao 1m71 – nặng 59kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1302 Cao 1m77 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng 19cm – mátxa tốt

MS:1301 Cao 1m74 – nặng 64kg – sn 96 – massage body vs thái – hàng to

MS:1300 Cao 1m7 – nặng 60kg – 24 tuổi – hàng to

MS:1299 Cao 1m71 – nặng 58kg – 23 tuổi – hàng to

MS:1298 Cao 1m72 – nặng 55kg – sn 95 – hàng to – bottom

MS:1297 Cao 1m75 – nặng 65kg – 18 tuổi – hàng 17cm

MS:1296 Cao 1m85 – nặng 82kg – hàng to

MS:1295 Cao 1m8 – nặng 75kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1294 Cao 1m74 – nặng 68kg – hàng to – mátxa tốt

MS:1293 Cao 1m76 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng 19cm

MS:1292 Cao 1m72 – nặng 57kg – 21 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:1291 Cao 1m75 – nặng 65 – 20 tuổi – hàng to

MS:1290 Cao 1m72 – nặng 60kg – 25 tuổi – hÀng to – mátxa tốt

MS:1289 Cao 1m72 – năng 69kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1288 Cao 1m73 – nặng 65kg – hàng to

MS:1287 Cao 1m73 – nặng 64kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1286 Cao 1m73 – nặng 70kg – hàng khủng – mátxa tốt

MS:1285 Cao 1m73 – nặng 68kg – 28 tuổi – hàng to

(đang ở nha trang) MS:1284 Cao 1m73 – nặng 62kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1283 Cao 1m74 – nặng 64kg – 24 tuổi – hàng khủng

MS:1282 Cao 1m72 – nặng 68kg – 26 tuổi – hàng to

MS:1281 Cao 1m77 – nặng 68kg – 22 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:1280 Cao 1m8 – nặng 72kg – 25 tuổi – hàng to

(đang ở đà lạt) MS:1279 Cao 1m74 – nặng 64kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1278 Cao 1m73 – nặng 72 – hàng to – VĐV thể hình

MS:1277 Cao 1m73 – nặng 72kg – 26 tuổi – HLV Gym

MS:1276 Cao 1m72 – nặng 57kg – 20 tuổi – hàng to

MS:1275 Cao 1m76 – nặng 65kg – 22 tuổi – hàng to

MS:1274 Cao 1m75 – nặng 68kg – 26 tuổi – hàng to

MS:1273 Cao 1m66 – nặng 56kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa thái

MS:1272 Cao 1m74 – nặng 74kg – 24 tuổi – hlv gym

MS:1271 Cao 1m73 – nặng 80kg – 23 tuổi – HLV gym

MS:1269 Cao 1m78 – nặng 60kg – 20 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1268 Cao 1m73 – nặng 68kg – sn 96 – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1267 Cao 1m71 – nặng 62kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1266 Cao 1m77 – nặng 70kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1265 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng 17cm

MS:1264 Cao 1m72 – nặng 63kg – sn 92 – trai thẳng – hàng to – mátxa tốt

(đang ở nha trang) MS:1263 Cao 1m7 – nặng 65kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

Ms:1262 Cao 1m8 – nặng 73kg – 27 tuổi – hàng khủng

MS:1261 Cao 1m75 – nặng 70kg – 23 tuổi – hàng to

MS:1260 Cao 1m71 – nặng 59kg – 21 tuổi – hàng to

MS:1259 Cao 1m7 – nặng 57kg – sn 99 – hàng to mátxa tốt

Ms:1258 Cao 1m72 – nặng 64kg – 21 tuổi – hàng 17cm – biết mátxa

MS:1257 Cao 1m74 – nặng 62kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

Ms:1256 Cao 1m73 – nặng 65kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1255 Cao 1m74 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1254 Cao 1m75 – nặng 60kg – 23 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:1253 Cao 1m77 – nặng 71kg – hàng to – mátxa tốt

MS:1252 Cao 1m77 – nặng 78kg – hàng 18cm – boy mỹ đen

MS:1251 Cao 1m75 – nặng 74kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:1250 Cao 1m74 – nặng 76kg – sn 92 – hàng to

MS:1249 Cao 1m7 – nặng 58kg – 24 tuổi

MS:1248 Cao 1m75 – nặng 70kg – 21 tuổi – hàng to

MS:1247 Cao 1m7 – nặng 60kg – 27 tuổi – mÁtxa tốt – hàng to

MS:1246 Cao 1m74 – nặng 68kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1245 Cao 1m8 – nặng 72kg – 23 tuổi – mátxa tốt

MS:1244 Cao 1m75 – nặng 73kg – 25 tuổi – Hàng to

MS:1243 Cao 1m9 – nặng 80kg – hàng To – Siêu mẫu nga

MS:1242 Cao 1m69 – nặng 56kg – hàng 18cm – body slim

MS:1241 Cao 1m8 – nặng 67kg – sn 95 – hàng khủng – mátxa tốt

MS:1240 Cao 1m64 – nặng 64kg – 23 tuổi – hÀng to – mátxa tốt

MS:1239 Cao 1m75 – nặng 68kg – 20 tuổi – hàng 17cm – mátxa thái

MS:1238 Cao 1m7 – nặng 65kg – 26 tuổi – Hàng to – mátxa thái

MS:1237 Cao 1m72 – nặng 64kg – sn 97 – hàng to – mátxa tốt

MS:1236 Cao 1m74 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1235 Cao 1m73 – nặng 60kg – 22 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1234 Cao 1m77 – nặng 67kg – hàng 17cm – Hàng to – mátxa tốt

MS:1233 Cao 1m8 – nặng 78kg – hàng to

MS:1232 Cao 1m79 – nặng 72kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1231 Cao 1m71 – nặng 78kg – 21 tuổi – VĐV gym

MS:1230 Cao 1m65 – nặng 60kg – 24 tuổi

MS:1229 Cao 1m73 – nặng 67kg – hàng to – mátxa tốt

MS:1228 Cao 1m72 – nặng 62kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1227 Cao 1m7 – nang 66kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1226 Cao 1m78 – nặng 75kg – … to – mátxa tốt

MS:1225 Cao 1m74 – nặng 66kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1224 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1223 Cao 1m77 – nặng 68kg – 24 tuổi – hàng to

MS:1222 Cao 1m73 – nặng 70kg – hàng khủng – mátxa tốt

MS:1221 Cao 1m73 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng khủng

MS:1220 Cao 1m8 – nặng 74kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

Ms:1219 Cao 1m71 – nặng 56kg – 20 tuổi – … 17cm

MS:1218  Cao 1m73 – nặng 65kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1217 Cao 1m82 – nặng 75kg – sn 92 – hàng to – mátxa tốt

MS:1216 Cao 1m75 – nặng 63kg – 22 tuổi – hàng 18cm

MS:1215 Cao 1m75 – nặng 78kg – 23 tuổi – hàng to – VĐV gym

MS:1214 Cao 1m74 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1213 Cao 1m73 – nặng 62kg – 20 tuổi – hàng to

MS:1212 Cao 1m8 – nặng 73kg – 24 tuổi – … to

MS:1211 Cao 1m78 – nặng 76kg – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1210 Cao 1m73 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1209 Cao 1m75 – nặng 67kg – 24 tuổi – hàng to

MS:1208 Cao 1m77 – nặng 71kg – 23 tuổi – mátxa tốt

MS:1207 Cao 1m73 – nặng 64kg – 26 tuổi – hàng to – slim fit

(đang ở hà nội) MS:1206 Cao 1m73 – nặng 66kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1205 Cao 1m7 – nặng 62kg – 23 tuổi – hàng khủng

MS:1204 Cao 1m75 – nặng 70kg – 26 tuổi – mátxa tốt

MS:1203 Cao 1m8 – nặng 78kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1202 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1201 Cao 1m77 – nặng 71kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1200 Cao 1m76 – nặng 67kg – 24 tuổi

MS:1199 Cao 1m84 – nặng 79kg – 20 tuổi – hàng to

MS:1198 Cao 1m78 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng khủng

MS:1197 Cao 1m75 – nặng 65kg – 27 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1196 Cao 1m72 – nặng 63kg – 26 tuổi – hàng to

MS:1195 Cao 1m68 – nặng 57kg – sn 95 – hàng to

MS:1194 Cao 1m8 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1193 Cao 1m86 – nặng 73kg – 26 tuổi – hàng to – siêu mẫu

(đang ở hà nội) MS:1192 Cao 1m71 – nặng 60 kg – 21 tuổi – hàng to

(đang ở Hà Nội) MS:1191 Cao 1m74 – nặng 62kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1190 Cao 1m72 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng 17cm

MS:1189 Cao 1m77 – nặng 73kg – hàng to

MS:1188 Cao 1m73 – nặng 66kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1187 Cao 1m76 – nặng 68kg – 22 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1186 Cao 1m73 – nặng 62kg – 22 tuổi – hàng 16cm

(đang ở hà nội) MS:1185 Cao 1m85 – nặng 83kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1184 Cao 1m78 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to

MS:1183 Cao 1m72 – nặng 62kg – 20 tuổi – hàng to

MS:1182 Cao 1m78 – nặng 77kg – 23 tuổi – hàng 17cm – VĐV thể hình

(đang ở Đà nẵng) MS:1181 Cao 1m73 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:1180 Cao 1m73 – nặng 68kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1179 Cao 1m68 – nặng 63kg – 24 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:1178 Cao 1m68 – năng 65kg – 25 tuổi – mátxa tốt

MS:1177 Cao 1m75 – nặng 65kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1175 Cao 1m76 – nặng 72kg – hàng to – mátxa tốt

MS:1174 Cao 1m72 – nặng 65kg – 22 tuổi – hàng 16cm – gym 6 múi

MS:1173 Cao 1m75 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1172 Cao 1m77 – nặng 73kg – 27 tuổi – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:1171 Cao 1m7 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1170 Cao 1m85 – nặng 78kg – 27 tuổi – hàng to

MS:1168 Cao 1m74 – nặng 62kg – 23 tuổi – hàng khủng

MS:1167 Cao 1m73 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1166 Cao 1m73 – nặng 64kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

Ms:1165 Cao 1m75 – nặng 68kg – 19 tuổi – hÀng 17cm – mátxa thái

MS:1164 Cao 1m76 – nặng 69kg – 22 tuổi – hàng to

MS:1163 Cao 1m74 – nặng 61kg – 23 tuổi – mátxa tốt

MS:1162 Cao 1m75 – nặng 71kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1161 Cao 1m76 – nặng 73kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1160 Cao 1m78 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng to – Mss tốt

(đang ở hà nội) MS:1159 Cao 1m73 – nặng 63kg – 21 tuổi – matxa tốt

MS:1158 Cao 1m75 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to

MS:1157 Cao 1m73 – nặng 65kg – hàng to – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:1156 Cao 1m77 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1155 Cao 1m8 – nặng 80kg – mátxa tốt

MS:1154 Cao 1m7 – nặng 56kg – 25 tuổi – hàng to – mình dây

MS:1153 Cao 1m71 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1152 Cao 1m75 – nặng 70kg – 25 tuổi – mátxa tốt

MS:1151 Cao 1m69 – nặng 63kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1150 Cao 1m76 – nặng 65kg – 23 tuổi – hàng to

MS:1149 Cao 1m75 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1148 Cao 1m78 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng khủng

MS:1147 Cao 1m75 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng 18cm

MS:1146 Cao 1m72 – nặng 68kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1145 Cao 1m83 – nặng 73kg – 26 tuổi – hàng to

MS:1144 Cao 1m73 – nặng 63kg – 27 tuổi – hàng to

(đang ở đà nẵng) MS:1143 Cao 1m73 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1142 Cao 1m79 – nặng 75kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1141 Cao 1m72 – nặng 68kg – 24 tuổi – mátxa tốt

MS:1140 Cao 1m75 – nặng 62kg – 21 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1139 Cao 1m73 – nặng 69kg – 27 tuổi – mátxa tốt

MS:1138 Cao 1m75 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1137 Cao 1m75 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng to

MS:1136 Cao 1m72 – nặng 64kg – 26 tuổi – hàng to

MS:1135 Cao 1m73 – nặng 65kg – 27 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1134 Cao 1m72 – nặng 62kg – sn 92 – hàng 16cm – mátxa tốt

MS:1133 Cao 1m74 – nặng 65kg -25 tuổi – hàng to mátxa tốt

MS:1132 Cao 1m75 – nặng 65kg – hàng to – mátxa tốt

MS:1131 Cao 1m8 – nặng 72kg – 25 tuổi – mátxa tốt

MS:1130 Cao 1m76 – nặng 72kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1129 Cao 1m82 – nặng 75kg – 27 tuổi – hàng to

MS:1128 Cao 1m75 – nặng 72kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1126 Cao 1m78 – nặng 77kg – 23 tuổi – hàng 17cm – VĐV thể hình

MS:1125 Cao 1m82 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1124 Cao 1m71 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng 17cm – HLV gym

Ms:1123 Cao 1m72 – nặng 69kg – 24 tuổi – hàng 17cm

MS:1122 Cao 1m75 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – matxa tốt

Ms:1121 Cao 1m75 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1120 Cao 1m84 – nặng 76kg – 25 tuổi – … đại – model

MS:1119 Cao 1m8 – nặng 80kg – 24 tuổi – hàng to – HLV Gym

MS:1118 Cao 1m73 – nặng 60kg – 25 tuổi – mátxa thái

MS:1117 Cao 1m7 – nặng 61kg – 18 tuổi – hàng to

MS:1116 Cao 1m7 – nặng 62kg – 22 tuổi – hàng 17cm – mss tốt

MS:1115 Cao 1m73 – nặng 63kg – 20 tuổi – hàng 17cm

MS:1114 Cao 1m78 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng 17cm

MS:1113 Cao 1m75 – nặng 65kg – 22 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt

MS:1112 Cao 1m73 – nặng 65kg – 25 Tuổi – hàng to

MS:1111 Cao 1m76 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng 20cm

Ms:1109 Cao 1m75 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt (mátxa thái)

MS:1108 Cao 1m73 – nặng 69kg – 27 tuổi – Nhiệt tình

MS:1107 Cao 1m75 – nặng 71kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:1106 Cao 1m76 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to

MS:1105 Cao 1m72 – nặng 60kg – 20 tuổi – hàng to

MS:1104 Cao 1m76 – nặng 66kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1103 Cao 1m73 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1102 Cao 1m74 – nặng 73kg – 26 tuổi – hàng 18cm

MS:1100 Cao 1m8 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:1099 Cao 1m73 – nặng 65kg – 23 tuổi – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:1098 Cao 1m75 – nặng 67kg – 27 tuổi – hàng to

MS:1096 Cao 1m74 – nặng 77kg – 25 tuổi – body good

MS:1095 Cao 1m71 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1094 Cao 1m73 – nặng 64kg – 22 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1092 Cao 1m80 – nặng 72kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1091 Cao 1m78 – nặng 74kg – 27 tuổi – hàng to

MS:1090 Cao 1m73 – nặng 57kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1088 Cao 1m74 – năng 68kg – 27 Tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1087 Cao 1m72 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1086 Cao 1m73 – nặng 69kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1085 Cao 1m75 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to

(đang ở hà nội) MS:1084 Cao 1m72 – nặng 64kg – 23 tuổi – hàng 20cm

MS:1082 Cao 1m8 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1080 Cao 1m78 – nặng 75kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:1079 Cao 1m72 – nặng 63kg – 24 tuổi – hàng 17cm

MS:1078 Cao 1m78 – nặng 68kg – 22 tuổi – Hàng to

MS:1076 Cao 1m78 – nặng 75kg – 27 tuổi – hàng khủng

MS:1075 Cao 1m72 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở cần thơ) MS:1074 Cao 1m8 – nặng 75kg – hàng 17cm

(đang ở hà nội) MS:1073 Cao 1m77 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1072 Cao 1m82 – nặng 76kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1071 Cao 1m75 – nặng 66kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1070 Cao 1m71 – nặng 60kg – 21 tuổi – hàng to

MS:1069 Cao 1m75 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1067 Cao 1m76 – nặng 71kg – 23 tuổi – hàng khủng

MS:1066 Cao 1m77 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1065 Cao 1m7 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:1062 Cao 1m78 – nặng 63kg – 20 tuổi – hàng to

(đang ở hà nội) MS:1061 cao 1m74 – Nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1060 Cao 1m76 – nặng 68kg – 23 tuổi – mátxa tốt

MS:1059 Cao 1m69 – nặng 60kg 20 tuổi – hàng to

(đang ở Đà nẵng) MS:1058 Cao 1m72 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1055 Cao 1m74 – nặng 64kg – 22 tuổi – hàng to – mátxA tốt

(đang ở hà nội) MS:1052 Cao 1m76 – nặng 69kg – 25 tuổi – hàng to

Ms:1051 Cao 1m78 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng khủng

MS:1050 Cao 1m8 – nặng 80kg – 24 tuổi – hàng to – HLV Gym

Ms:1049 Cao 1m73 – nặng 69kg – 28 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:1048 Cao 1m75 – nặng 65kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1047 Cao 1m8 – nặng 74kg – 25 tuổi – hàng khủng

(đang ở hà nội) MS:1045 Cao 1m72 – nặng 62kg – 24 tuổi – hàng to

(đang ở hà nội) MS:1044 Cao 1m78 – nặng 72kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1043 Cao 1m77 – nặng 70kg – 26 tuổi – hàng to

MS:1042 Cao 1m78 – nặng 73kg – 26 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:1041 Cao 1m75 – nặng 65kg – 26 tuổi – mátxa tốt

MS:1040 Cao 1m77 – nặng 68kg – 24 tuổi – hàng 18cm

(đang ở hà nội) MS:1039 Cao 1m75 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1038 Cao 1m73 – nặng 63kg – 27 tuổi – hàng to

MS:1036 Cao 1m78 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng to

MS:1033 Cao 1m78 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng 18cm

MS:1030 Cao 1m74 – nặng 70kg – hàng to – mátxa tốt

MS:1029 Cao 1m74 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng to

MS:1027 Cao 1m77 – nặng 72kg – 23 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1026 Cao 1m7 – nặng 65 – 25 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1025 Cao 1m75 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng to

MS:1024 Cao 1m73 – nặng 64kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1023 Cao 1m73 – nặng 67kg – 20 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1021 Cao 1m75 – nặng 75kg – 22 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:1019 Cao 1m75 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1018 Cao 1m73 – nặng 63kg – 24 tuổi – hàng 17cm

MS:1017 Cao 1m75 – nặng 65kg – 25 tuổi – mátxa tốt

(đang ở nha trang) MS:1015 Cao 1m7 – nặng 64 kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1013 Cao 1m74 – nặng 65kg – 24 tuổi – hàng to

MS:1011 Cao 1m76 – nặng 66kg – 27 tuổi – hàng khủng

MS:1010 Cao 1m72 – nặng 66kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:1008 Cao 1m8 – nặng 70kg – 23 tuổi – hàng to

MS:1005 Cao 1m86 – nặng 80kg – 28 tuổi – người mẫu

(đang ở hà nội) MS:1004 Cao 1m75 – nặng 68kg – 27 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:997 Cao 1m7 – nặng 60kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:996 Cao 1m73 – nặng 65kg – 19 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:994 Cao 1m75 – nặng 72kg – 25 tuổi – hàng to

MS:991 Cao 1m8 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng 18cm

(đang ở hà nội) MS:990 Cao 1m75 – nặng 67kg – hàng 17cm

MS:988 Cao 1m71 – nặng 63kg – 23 tuổi

MS:981 Cao 1m75 – nặng 70kg – 25 tuổi – hàng to

MS:979 Cao 1m72 – nặng 63kg – hàng to – mátxa tốt

MS:976 Cao 1m82 – nặng 84kg – 28 tuổi – hàng to

MS:975 Cao 1m75 – nặng 68kg – 22 tuổi – mátxa tốt

MS:972 Cao 1m73 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:971 Cao 1m77 – nặng 71kg – 22 tuổi – mátxa tốt

MS:970 Cao 1m75 – nặng 67kg – 29 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:965 Cao 1m72 – nặng 62kg – 23 tuổi – hàng 17cm

MS:962 Cao 1m86 – nặng 84kg – 32 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt

MS:960 Cao 1m75 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:958 Cao 1m75 – nặng 66kg – 23 tuổi – mátxa tốt

MS:957 Cao 1m75 – nặng 67kg – 24 tuổi – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:956 Cao 1m8 – nặng 69kg – 24 tuổi – hàng to

MS:953 Cao 1m78 – nặng 73kg – 27 tuổi

(đang ở hà nội) MS:952 Cao 1m72 – nặng 64kg – 22 tuổi – hàng to

MS:950 Cao 1m75 – nặng 65kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:946 Cao 1m73 – nặng 68kg – 25 tuổi – hàng to

MS:945 Cao 1m78 – nặng 73kg – 27 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt

MS:942 Cao 1m79 – nặng 70kg – 31 tuổi – mátxa tốt

MS:941 Cao 1m8 – nặng 74kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:936 Cao 1m74 – nặng 66kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:932 Cao 1m7 – nặng 58kg – 20 tuổi – mátxa tốt

(đang ở Hà nội) MS:920 Cao 1m73 – nặng 67kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:917 Cao 1m8 – nặng 72kg – 26 tuổi – mátxa tốt

(đang ở hà nội) MS:913 Cao 1m7 – nặng 57kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt

MS:911 Cao 1m72 – nặng 65kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt