MS:003 Cao 1m81 – nặng 72kg – 27 tuổi – hàng khủng – mátxa tốt