MS:549 Cao 1m72 – nặng 69kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt