MS:627 Cao 1m7 – nặng 58kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt