MS:683 Cao 1m73 – nặng 63kg – 28 tuổi – hàng to – mátxa tốt