MS:686 Cao 1m73 – nặng 65kg – 27 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt