MS:727 Cao 1m7 – nặng 65kg – 30 tuổi – hàng to – top good – mátxa tốt (mátxa thái)