(đang ở Đà Nẵng) MS:747 Cao 1m7 – nặng 65kg – 26 tuổi