MS:765 Cao 1m69 – nặng 57kg – hàng to – 22 tuổi – mátxa tốt