MS:779 Cao 1m8 – nặng 70kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt