MS:781 Cao 1m73 – nặng 63kg – 23 tuổi – hàng to – mátxa tốt