(đang ở hà nội) MS:808 Cao 1m75 – nặng 71kg – 28 tuổi