MS:873 Cao 1m85 – nặng 78kg – 29 tuổi – hàng khủng