MS:886 Cao 1m75 – nặng 64kg – 24 tuổi – hàng to – mátxa tốt