MS:909 Cao 1m71 – nặng 66kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt