MS:941 Cao 1m8 – nặng 74kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt