MS:945 Cao 1m78 – nặng 73kg – 27 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt