MS:950 Cao 1m75 – nặng 65kg – 21 tuổi – hàng to – mátxa tốt