MS:960 Cao 1m75 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt