MS:962 Cao 1m86 – nặng 84kg – 32 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt