(đang ở hà nội) MS:965 Cao 1m72 – nặng 62kg – 23 tuổi – hàng 17cm