MS:970 Cao 1m75 – nặng 67kg – 29 tuổi – hàng to – mátxa tốt