MS:972 Cao 1m73 – nặng 67kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt