MS:978 Cao 1m8 – nặng 73kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt