(đang ở hà nội) MS:990 Cao 1m75 – nặng 67kg – hàng 17cm