MS:996 Cao 1m73 – nặng 65kg – 19 tuổi – hàng to – mátxa tốt