MS:997 Cao 1m7 – nặng 60kg – 26 tuổi – hàng to – mátxa tốt