MS:1005 Cao 1m86 – nặng 80kg – 28 tuổi – người mẫu