MS:1010 Cao 1m72 – nặng 66kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt