MS:1011 Cao 1m76 – nặng 66kg – 27 tuổi – hàng khủng