MS:1012 Cao 1m72 – nặng 65kg – 22 tuổi – hàng to – mátxa tốt