MS:1018 Cao 1m73 – nặng 63kg – 24 tuổi – hàng 17cm