MS:1019 Cao 1m75 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng to – mátxa tốt