MS:1021 Cao 1m75 – nặng 75kg – 22 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt