MS:1023 Cao 1m73 – nặng 67kg – 20 tuổi – hàng to – mátxa tốt