MS:1024 Cao 1m73 – nặng 64kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt