MS:1027 Cao 1m77 – nặng 72kg – 23 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt