MS:1030 Cao 1m74 – nặng 70kg – hàng to – mátxa tốt