MS:1031 Cao 1m7 – nặng 60kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt