MS:1033 Cao 1m78 – nặng 70kg – 28 tuổi – hàng 18cm