MS:1034 Cao 1m75 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to to (mẫu ảnh)