MS:1042 Cao 1m78 – nặng 73kg – 26 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt