MS:1047 Cao 1m8 – nặng 74kg – 25 tuổi – hàng khủng