Ms:1049 Cao 1m73 – nặng 69kg – 28 tuổi – hàng 18cm – mátxa tốt