Ms:1051 Cao 1m78 – nặng 70kg – 27 tuổi – hàng khủng