MS:1055 Cao 1m74 – nặng 64kg – 22 tuổi – hàng to – mátxA tốt