MS:1065 Cao 1m7 – nặng 65kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt