MS:1066 Cao 1m77 – nặng 70kg – 24 tuổi – hàng 17cm – mátxa tốt