MS:1067 Cao 1m76 – nặng 71kg – 23 tuổi – hàng khủng