MS:1069 Cao 1m75 – nặng 64kg – 25 tuổi – hàng to – mátxa tốt